Cửa hàng thiết bị công nghệ LOAKTV

Địa chỉ: xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

– Điện thoại: 0914283636

– Email: alexrookkez@gmail.com

– Website: www.loaktv.com

    Đăng ký mua sản phẩm